Vi från Vega är en kamratförening vars mål är att vara en sammanhållande länk mellan personer som bott eller bor i Vegastaden. Föreningen bildades 1946.

1975 hyrdes hembygdsgården Lilla Klämman som ligger på Pölgatan i det Gathenhjelmska reservatet. Här har vi våra träffar och aktiviteter.

Välkommen!