Historik
Vegagatorna genom åren

Efter forskningsresande AE Nordenskiölds hemkomst med valfångstfartyget Vega 1880 utlöstes en Vegafeber. Vegamössan tillverkades och blev en mycket populär huvudbonad.

I de större städerna uppkallade man gator och torg efter bragden.


I Göteborg utlades först Vegagatan 1886, sedan kom Lilla Vegagatan 1890. Lilla Vegagatan försvann 1967 när det nya Olivedal uppfördes på Vegagatorna.


Stadsdelen Olivedal har fått sitt namn efter egendomen Olivedal.
Det var en gammal herrgård som har fått sitt namn efter Olivia, dotter till Olof Melin som ägde herrgården 1815-1834.
Det var en genuin Göteborgsmiljö som försvann när landshövdingehusen revs. I den stora saneringen på 1960-talet försvann 121 fastigheter inom Vegaområdet och ersattes av moderna femvåningshus.
Landshövdingehusen hade uppförts under åren 1880-1920. De flesta hade ett rum och kök. Vegagatan 21 var det första huset i området som hade balkong. Det var stora familjer som bodde på och omkring Vegagatorna. Vid sekelskiftet bodde där sammanlagt 6220 personer.

År 1900 fanns 123 olika ytkesbeteckningar. På tjänstemannasidan fanns tullare, polis, bokhållare och handlare.

Vegagatorna var det affärstätaste området i Göteborg.
Ålderdomshemmet och kyrkan var de dominerande byggnaderna. Oscar Fredrikskyrkan  som är ritad av Helge Zettervall och invigdes år 1893 av biskop EH Rodhe. Han invigde även ålderdomshemmet som på den tiden var ett av landets största.

Bakom ålderdomshemmet låg där "Plekta" som var Idrottsklubben Vegas bollplan. Namnet lär ha uppkommit när en pojke sparkade in ett fönster. Husägaren polisanmälde och satte upp ett plakat "Fotbollsparkning vid PLIKT förbjudet".