Kontakt

Vi från Vega - är en kamratförening som träffas i föreningens hembygdsgår Lilla Klämman. Föreningen är öppen för alla som bott eller bor i Vegastaden eller som kanske har en nära relation till någon medlem. Vi stödjer IK Vegas juniorverksamhet.
Vi utkommer även med en tidning  en gång per år.

Bli medlem idag!
Medlemsavgift 200:--/år

Lilla Klämman
Pölgatan
414 60 Göteborg

Tel: se styrelsen.

Plusgiro: 24 13 01-1


Vi från Vegas tidning

Ansvarig utgivare: Eva Bengtsson
Redaktör: Mats Höglund tillsammans med styrelsen och övriga medlemmar.