Lilla Klämman

Lilla Klämman hyrs sedan 1974 av föreningen och ligger i Reservatet. Föreningen använder det till sin egen verksamhet. Huset har restaurerats med tidsenliga tapeter och möbler likt 1920-talet.

Lilla Klämman byggdes omkring 1780. De som under åren bebott fastigheterna inom Reservatet har nästan helt varit knutna till sjöfarten. Huset har under viss tid hyrts och använts av fattigvården och har även använts som sjukstuga under koleratiden.Golvet

Golvet har till 1921 bestått av trampad jord. Vid regn och fukt lade man brädlappar som man gick på för att inte luckra upp jorden. Vintertid täcktes golvet med granris varvat med hjalm som man tiggde ihop.

Värme

Köket uppeldades på öppen häll där maten kokades i en gryta stående på så kallad trefot. Detta var den varmaste platsen och blev sovplatsen för barnen.

Vinden

På vindsvåningen kan man se föremål från olika tidsepoker.