Reservatet


Reservatet

Reservatet består av 16 fastigheter samt Bäckska paviljongen.Två gånger har området varit i farozonen på grund av tänkta förändringar i stadsplanen, senaste gången var när Älvsborgsbron planerades. Den tidiga räddningsaktionen innebar att kulturminnesföreningen åtog sig ansvaret för att förvalta byggnaderna.

Det första huset som iståndsattes var Lilla Klämman.
Tomten består av tre fastigheter -
Hjortbergska huset, Lilla och Stora Klämman.
Stigbergs-Lasse

Namnet är en psydonym för alla de sjömän från Göteborg som genom tiderna tagit hyra på både gamla segel och fraktskutor till moderna fartyg.

Statyn är signerad Eino Hanski och avtäcktes den 1:a september 1997 på Reservatets dag.