Styrelse

DETTA ÄR VÅR STYRELSE 2017

Ordförande: Eva Bengtsson. Tel: 0737-38 93 78. Mail: eva-bengtsson@live.se
Kassör: Mats Höglund. Tel: 031-56 32 70 el. 0704-41 13 73. Mail: mhhoglund@tele2.se
Ledamöter:
Siv Samuelsson. Tel: 031-14 85 11 el. 0732-10 96 88. Mail: siv_samuelsson@hotmail.se
Ingalill Serneblad. Tel: 031-24 27 39. Mail: ingalill.serneblad@comhem.se
Percy Edén. Tel: 0325-331 62 el. 0705-43 86 54. Mail: percy.eden@spray.se
Bertil Hallberg. Tel: 14 85 11